EU เห็นชอบมอบกระสุนปืนใหญ่ 1 ล้านลู
ชาติสมาชิกสหภาพยุโรปเห็นชอบแผนการมอบกระสุนปืนใหญ่อย่างน้อย 1 ล้านลูก มูลค่ากว่า 2 พัน
รัฐบาลมาครงรอดโหวตไม่ไว้วางใจ 2 รอบ
รัฐบาลฝรั่งเศสของเอ็มมานูเอล มาครง รอดพ้นจากการลงมติไม่ไว้วางใจ 2 ครั้งในสภา เปิดทางเ