Responsive image
เมนูหลัก.
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 เม.ย. 2566 ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร ข้อมูลหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดชุมพร
29 มี.ค. 2566 ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร การกำหนดสถานที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
10 มี.ค. 2566 ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
10 มี.ค. 2566 ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
10 มี.ค. 2566 ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร การปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด
07 มี.ค. 2566 ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2566
03 มี.ค. 2566 ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร ประชาสัมพันธ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
10 ก.พ. 2566 ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
27 ม.ค. 2566 ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร ประกาศหลักเกณฑ์ ก.อบต.จังหวัดชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2566
10 ม.ค. 2566 ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร การเสนอความเห็นประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
โทรศัพท์ : 0-7750-2133, 0-7750-2487  โทรสาร : 0-7750-2133
E-mail : admin@cpnlocal.go.th , local86000@chumphonlocal.net


www.cpnlocal.go.th