Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (21 มิ.ย. 2565)  
แจ้งมติ ก.เทศบาล ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 (01 มิ.ย. 2565)  
รายงานการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 (12 พ.ค. 2565)  
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกาาเทศบา... (09 พ.ค. 2565)
แจ้งมติ ก.เทศบาล ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 (30 เม.ย. 2565)
รายงานการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 (25 เม.ย. 2565)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิ... (01 เม.ย. 2565)
มติ ก.ท.จ.ชุมพร ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 (01 เม.ย. 2565)
รายงานการประชุม ก.ท.จ.ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 (25 มี.ค. 2565)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลจากตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภ... (16 มี.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล (16 มี.ค. 2565)
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล (16 มี.ค. 2565)
รับโอนพนักงานเทศบาล (16 มี.ค. 2565)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลฯ วิชาการ (16 มี.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักง... (14 มี.ค. 2565)
แจ้งมติ ก.เทศบาลครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 (14 มี.ค. 2565)
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (10 มี.ค. 2565)
รายงานการประชุม ก.ท.จ.ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 (23 ก.พ. 2565)
แจ้งมติ ก.เทศบาล ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 (11 ก.พ. 2565)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง (04 ก.พ. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การประเมินคุณธรรมและความโ... (16 มี.ค. 2565)  

ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โ... (11 มี.ค. 2565)  

วันที่ 13 เมษายน 2564 (16 เม.ย. 2564)  

วันที่ 14 เมษายน 2564 (16 เม.ย. 2564)

วันทีี่ 15 เม.ย.64 เทศบา... (15 เม.ย. 2564)

INTEGRITY AND TRANSPARENC... (09 เม.ย. 2564)

โครงการทอดผ้าป่าขยะรีโซเค... (26 ก.พ. 2562)

เปิดศูนย์การเรียนรู้ขยะหอ... (22 ก.พ. 2562)

เทศบาลตำบลทุ่งตะโก จัดกิ... (22 ก.พ. 2562)

การติดตามการแก้ไขปัญหากรณ... (22 ก.พ. 2562)

การลงนามในบันทึกความร่วมม... (24 ม.ค. 2562)

นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ ผู... (14 ม.ค. 2562)

ร่วมรณรงค์แผนปฏิบัติการ 6... (09 ม.ค. 2562)

ร่วมเดินรณรงค์แผนปฏิบัติก... (09 ม.ค. 2562)

ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำน... (03 ม.ค. 2562)

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมก... (19 มิ.ย. 2561)

พิธีเปิดกิจกรรมวิ่งแหวกทะ... (19 มิ.ย. 2561)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (24 พ.ค. 2561)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (09 มิ.ย. 2560)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (09 มิ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (02 มิ.ย. 2565)  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 (10 ก.พ. 2565)  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (09 ธ.ค. 2564)  
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 (15 ต.ค. 2564)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 (28 ก.ย. 2564)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 (11 ส.ค. 2564)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนา่ยน 2564 (29 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (16 มิ.ย. 2564)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (07 พ.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ... (17 ต.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรา... (08 มี.ค. 2562)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำ... (20 ก.พ. 2562)
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (01 ธ.ค. 2560)
การกำหนดราคากลางการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่ตามโครงการจัดทำระบบสา... (22 ส.ค. 2560)
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (21 ส.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (21 ส.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างส... (24 มิ.ย. 2565)  
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (24 มิ.ย. 2565)  
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากทั่วไปเป็นว... (24 มิ.ย. 2565)  
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแหน่งต่างสายงาน (24 มิ.ย. 2565)
รับโอนข้าราชการครูอบจ.หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการครูประเภทอื่น (24 มิ.ย. 2565)
รับโอนข้าราชการครูอบจ.หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการครูประเภทอื่น (24 มิ.ย. 2565)
รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเ... (24 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (24 มิ.ย. 2565)
รับโอนย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสา... (20 มิ.ย. 2565)
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากประเภ... (20 มิ.ย. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื... (17 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่... (17 มิ.ย. 2565)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากประเภททั่วไป... (16 มิ.ย. 2565)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล (16 มิ.ย. 2565)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั... (16 มิ.ย. 2565)
รับโอนข้าราชการครูอบจ. ข้าราชการครูประเภทอื่น หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น (16 มิ.ย. 2565)
รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ในสายงานผู้ปฏิบัติ (16 มิ.ย. 2565)
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ (16 มิ.ย. 2565)
รับโอนพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ (16 มิ.ย. 2565)
รับโอนข้าราชการอบจ.หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น สายงานผู้บริหารที่ว่าง (16 มิ.ย. 2565)
Responsive image
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
โทรศัพท์ : 0-7750-2133, 0-7750-2487  โทรสาร : 0-7750-2133
E-mail : admin@cpnlocal.go.th , local86000@chumphonlocal.net


www.cpnlocal.go.th