Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 มิ.ย. 2565
ถึง
24 มิ.ย. 2565
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
24 มิ.ย. 2565
ถึง
24 มิ.ย. 2565
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น 7 อัตรา
24 มิ.ย. 2565
ถึง
24 มิ.ย. 2565
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร รับโอนข้าราชการครูอบจ.หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการครูประเภทอื่น
24 มิ.ย. 2565
ถึง
24 มิ.ย. 2565
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร รับโอนข้าราชการครูอบจ.หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการครูประเภทอื่น
24 มิ.ย. 2565
ถึง
24 มิ.ย. 2565
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
24 มิ.ย. 2565
ถึง
24 มิ.ย. 2565
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากทั่วไปเป็นวิชาการ
24 มิ.ย. 2565
ถึง
24 มิ.ย. 2565
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
24 มิ.ย. 2565
ถึง
24 มิ.ย. 2565
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
20 มิ.ย. 2565
ถึง
20 มิ.ย. 2565
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากประเภททั่วไปเป็นวิชาการ
20 มิ.ย. 2565
ถึง
20 มิ.ย. 2565
ชุมพร เมือง สถ.จ.ชุมพร รับโอนย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
โทรศัพท์ : 0-7750-2133, 0-7750-2487  โทรสาร : 0-7750-2133
E-mail : admin@cpnlocal.go.th , local86000@chumphonlocal.net


www.cpnlocal.go.th